Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

w OLSZTYNIE

ADRES:
al. Warszawska 96
10-702 OLSZTYN
TEL - 089 542 26 50
FAX - 089 542 26 36

 

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną tylko przez Elektroniczną Platforme Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

Pisma proszę kierować poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ:
 Wojskowy Komendant Uzupełnień:

ppłk mgr inż. Mariusz SZTORC
,

tel. 89 542 26 35

 

 Referent administracyjno - prawny

tel. 89 542 26 26
Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. ochrony inf. niejawnych
tel. 89 542 26 46
Starszy Informatyk
tel. 89 542 26 24
Młodszy Informatyk
tel. 89 542 26 41
Portier
tel. 89 542 26 50

Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami:

mjr mgr Mariusz WITKOWSKI
,

tel. 89 542 26 27

Ewidencja żołnierzy rezerwy
tel. 89 542 26 48

Militaryzacja
tel. 89 542 26 33

tel. 89 542 26 34
 
Świadczenia

tel. 89 542 26 42

 Szef Wydziału Rekrutacji:
mjr mgr Zbigniew STAKUN
,

tel. 89 542 26 49

 Szkolnictwo Wojskowe
tel. 89 542 26 55
Zawodowa Służba Wojskowa
tel. 89 542 26 55
Narodowe Siły Rezerwy
tel. 89 542 26 51
Służba Przygotowawcza
tel. 89 542 26 51
 


CZAS PRACY: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 15.30
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. 14.00-16.00.
 

 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
          -osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
          -adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby
          -przedmiotu sprawy, której dotyczy